Keresés a Bibliában

25 1Kijelölték továbbá a szolgálatra Dávid és a sereg elöljárói Ászáfnak, Hemánnak és Iditunnak fiait, hogy azok lantokkal, hárfákkal és cintányérokkal prófétáljanak. Szám szerint a következők látták el e reájuk bízott szolgálatot:
2Ászáf fiai közül: Szakkur, József, Natanja és Aszáréla, Ászáf fiai, Ászáf vezetése alatt, aki a király utasítása szerint prófétált. 3Idituntól: Iditun fiai: Gedalja, Szóri, Jesaja, Hásabja és Mattitja, hatan, atyjuk, Iditun vezetése alatt, aki lanttal prófétált azok élén, akik dicsérték és magasztalták az Urat. 4Hemántól: Hemán fiai: Bokkjáu, Matanjáu, Oziel, Subuél, Jerimót, Hananja, Hanáni, Eliáta, Geddelti, Romemtiézer, Jesbakassa, Mallóti, Ótir és Maháziót; 5ezek mind Hemánnak, a király látnokának voltak a fiai, Isten azon szavai folytán, hogy növeli hatalmát: tizennégy fiút és három leányt adott ugyanis az Isten Hemánnak. –
6Mindezeknek az volt a tisztük, hogy énekeljenek az Úr házában cintányér, hárfa- és lantkísérettel, az Úr házának szolgálatára, a király utasításai szerint atyjuk, tudniillik Ászáf, Iditun és Hemán vezetése alatt. 7Szám szerint azokkal a testvéreikkel együtt, akik az Úr énekét tanították – vagyis a mesterek összesen – kétszáznyolcvannyolcan voltak.
8Szolgálati rendjükre sorsot vetettek, az idősebbekre éppúgy, mint a fiatalabbakra, a tanultakra és tanulatlanokra egyaránt. 9Az első sorsvetés Józsefre, Ászáf fiára esett, a második Gedaljára, rá magára, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 10a harmadik Zákurra, fiaira s testvéreire: tizenkettő; 11a negyedik Iszárira, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 12az ötödik Natanjára, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 13a hatodik Bokkjáura, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 14a hetedik Iszreelára, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 15a nyolcadik Jesajára, fiaira és testvéreire: tizenkettő. 16A kilencedik Matanjára, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 17a tizedik Semejára, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 18a tizenegyedik Azareélre, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 19a tizenkettedik Hásabjára, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 20a tizenharmadik Subaélre, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 21a tizennegyedik Mattitjára, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 22a tizenötödik Jerimótra, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 23a tizenhatodik Hananjára, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 24a tizenhetedik Jesbakassára, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 25a tizennyolcadik Hanánira, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 26a tizenkilencedik Mellótira, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 27a huszadik Eljatára, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 28a huszonegyedik Ótirra, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 29a huszonkettedik Geddeltire, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 30a huszonharmadik Maháziótra, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 31a huszonnegyedik Romemtiézerre, fiaira és testvéreire: tizenkettő.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

25,7 Ászáf, Iditun és Hemán 24 fia alkotott más levitákkal együtt egy 288 főből álló csoportot. Ezt 24 csoportra osztották, mindegyikbe 12 főt soroltak. Ezeket a csoportokat vezette Iditun, Ászáf és Hemán 24 fia. A 288 választott énekes vezette a többi 3712 énekest. Összesen négyezren voltak.

25,9 A levita énekesek első osztálya nem volt külön, szám szerint megszabva, hozzá kell adnunk a mindig újra ismétlődő számot, a tizenkettőt.

Előző fejezet Következő fejezet