Keresés a Bibliában

2 1Én is, amikor hozzátok mentem, testvérek, nem a beszéd vagy a bölcsesség fölényével mentem, hogy hirdessem nektek Isten titkát. 2Mert nem akartam másról tudni köztetek, mint Jézus Krisztusról, mégpedig a megfeszítettről. 3Gyöngeségben, félelemben és nagy rettegésbenvoltam nálatok. 4Beszédem és igehirdetésem nem a bölcsesség meggyőzőszavaiból állt, hanem a Lélek és az erő bizonyságából, 5hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.
6Bölcsességet pedig a tökéletesek közt hirdetünk, de nem ennek a világnak bölcsességét, sem ennek a világnakpusztulásra ítélt fejedelmeiét; 7hanemIstennek titokzatos, elrejtett bölcsességét hirdetjük, amelyet Isten öröktől fogva előre elrendelt a mi dicsőségünkre. 8Ezt senki sem ismerte fel ennek a világnak a fejedelmei közül, mert ha felismerték volna, sohasem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát. 9Hanem amint írva van: »Amit szem nem látott, fül nem hallott, ami az ember szívébe föl nem hatolt, azt készítette Isten azoknak, akik szeretik őt«.
10Nekünk azonban kinyilatkoztatta Isten a Lélek által; mert a Lélek mindent kikutat, még az Isten mélységeit is.

KNB SZIT STL BD RUF KG