Keresés a Bibliában

24Azután jön a vég, amikor majd átadja az uralmat az Atyaistennek, miután megsemmisített minden fejedelemséget, minden hatalmasságot és erőt. 25Mert addig kell neki uralkodnia, amíg ellenségeit mind a lába alá nem veti. 26Mint utolsó ellenséget, a halált semmisíti meg, 27mert mindent lába alá vetett. Amikor azonban ezt mondja: »Minden alá van vetve«, kétségtelenül kivétel az, aki mindent alávetett neki. 28Mikor pedig minden alá lesz vetve neki, akkor a Fiú maga is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, hogy Isten legyen minden mindenben.

KNB SZIT STL BD RUF KG


9Ti azonban nem test szerinti, hanem Lélek szerinti emberek vagytok, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akiben viszont nincs meg Krisztus Lelke, az nem az övé. 15Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét csak féljetek, hanem a gyermekké fogadás Lelkét, amelyben azt kiáltjuk: »Abba, Atyánk!«

KNB SZIT STL BD RUF KG


26Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a hit által Krisztus Jézusban.

KNB SZIT STL BD RUF KG


23amely az ő teste, és annak a teljessége, aki mindent mindenben betölt.
22Ti is benne épültök egybe Isten lakóhelyévé a Lélekben.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

2,22 A Krisztus Titokzatos Testéről szóló csodálatos tanítás olvasható itt. Annak teljessége: az Egyházat mondhatjuk Krisztus teljességének, mert Krisztus általa öleli magához a világot, általa valósítja meg megváltó művét a világban. A mindent mindenben kifejezés a korlátok nélküli teljességet akarja kifejezni.


11 1Azt kérdem tehát: Vajon elvetette Isten az ő népét? Semmi esetre sem! Hiszen én is izraelita vagyok, Ábrahám utóda Benjamin törzséből. 36Mert minden belőle, általa és érte van. Dicsőség neki mindörökké! Ámen.
6Különböző adományaink vannak a nekünk adott kegyelemnek megfelelően: ha prófétaság, akkor gyakoroljuk a hit mértéke szerint;

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

11,1 Ésszerű: Istennek olyan tisztelete, amely értelmes voltunknak megfelel. Értelmünket a Teremtőtől kaptuk, istentiszteletünket ezért egész értelmes valónkkal ki kell fejeznünk: értelmünkkel, akaratunkkal, külső cselekedeteinkkel, egész életünkkel.