Keresés a Bibliában

Pogány áldozati lakomák, részesedés az Úr asztaláról

14Ezért, szeretteim, kerüljétek a bálványimádást. 15Úgy szólok hozzátok, mint értelmes emberekhez; ítéljétek meg ti magatok, amit mondok: 16Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nem Krisztus vérében való részesedés? És a kenyér, amelyet megtörünk, nem Krisztus testében való részesedés? 17Mert egy a kenyér, s egy test vagyunk sokan, hiszen mindnyájan egy kenyérből részesülünk. 18Tekintsétek a test szerint való Izraelt: akik az áldozatokat eszik, ugye közösségben vannak az oltárral?
19Mit akarok ezzel mondani? Talán azt, hogy a bálványoknak áldozott hús vagy a bálvány valóban valami? 20Dehogy! De amit a nemzetek áldoznak, azt az ördögöknek áldozzák és nem Istennek. Nem akarom, hogy ördögökkel legyetek közösségben. (Zsolt 106,37) 21Nem ihatjátok az Úr kelyhét és az ördögök kelyhét. Nem lehettek részesei az Úr asztalának és az ördögök asztalának. 22Ingereljük talán féltékenységre az Urat? Talán erősebbek vagyunk nála?
(Mal 1,7; MTörv 32,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF