Keresés a Bibliában

2 1Amikor aztán Dávid halálának ideje közeledett, ezt parancsolta fiának, Salamonnak: 2»Én immár elmegyek minden földi lény útjára: légy erős és légy férfi.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

2,1 A hagyomány itt Salamon első kemény intézkedéseit igyekszik igazolni. Joáb gaztetteihez vö. 2 Sám 3,27; 20,10; Barzillájról vö. 2 Sám 17,27-29; Szemeiről, akinek átkát hathatósnak tartották, vö. 2 Sám 16,5-8; 19,19-24.