Keresés a Bibliában

5

1Halljátok ezt, papok,
és figyeljetek, Izrael háza;
hallgassatok ide, király háza,
mert rólatok szól ez ítélet!
Kelepcévé lettetek Micpában,
s kifeszített hálóvá a Táboron!

2Szittim vermét mélyre ásták,
de én majd megfenyítlek mindnyájatokat!

3Ismerem én Efraimot,
és Izrael nincs elrejtve előlem;
hiszen éppen most paráználkodott Efraim,
és tette tisztátalanná magát Izrael.

4Tetteik nem engedik,
hogy visszatérjenek Istenükhöz,
mert a paráznaság szelleme van bennük,
s az Urat nem ismerik.

5Izraelt szemtől-szembe vádolja saját gőgje,
s Izrael és Efraim elbukik gonoszsága miatt,
és Júda is elesik velük együtt.

6Nyájaikkal és csordáikkal mennek az Urat keresni,
de nem találják meg:
elrejtőzött előlük.

7Vétkeztek az Úr ellen,
mert pártütő fiakat nemzettek;
most egy hónap alatt megemészti őket
osztályrészükkel együtt.

8Fújjátok meg a kürtöt Gibeában,
a trombitát Rámában;
jajgassatok Bétávenben!
Riasszátok fel Benjamint!

9Efraim pusztasággá lesz a fenyítés napján!
Biztosat hirdetek én Izrael törzsei között.

10Júda fejedelmei olyanok lettek, mint a határbontók;
kiöntöm rájuk haragomat, mint a vizet.

11Elnyomást szenved Efraim, megsértették jogát,
mert gyalázatos dolgok után indult.

12Olyan lettem én Efraimnak, mint a moly,
és Júda házának, mint a rothadás.

13Látta is Efraim a betegségét,
és Júda a bilincsét;
és Efraim Asszúrhoz ment,
s a nagy királyhoz küldött;
de az nem tud meggyógyítani titeket,
és nem távolítja el rólatok a sebet.

14Mert én olyan leszek Efraimnak, mint a nőstény oroszlán,
és Júda házának, mint az oroszlánkölyök;
én, én fogom meg, és elmegyek vele,
elviszem, és nem lesz senki sem, aki megszabadíthatná.

15Elmegyek, és visszatérek helyemre,
míg csak meg nem törtök,
és nem keresitek arcomat.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

5,1 Micpa, Tábor és Szittim a Baál kultusz szentélyei.

5,5 Júdai kiegészítés.

5,8 Utalás a szír-efraimita testvérháborúra (Kr. e. 734-733).

5,11 A »gyalázatos dolog« Baál.

Előző fejezet Következő fejezet