Keresés a Bibliában

13

1Ha Efraim szólt, félelem támadt; nagy tekintélye volt Izraelben.
De vétkezett Baállal, és halott lett.

2És ők most ismét vétkeztek;
öntött szobrot készítettek maguknak,
ezüstbálványokat saját elképzelésük szerint;
mesteremberek alkotása az egész,
és róluk mondják ők: »Ezeknek áldozzatok!«
Borjúkat csókolgatnak az emberek.

3Ezért olyanná lesznek, mint a reggeli felhő,
és mint a hamar tovatűnő reggeli harmat;
mint a pelyva, melyet elragad a szélvész a szérűről,
és mint a kémény füstje.

4»Pedig én, az Úr, Istened vagyok neked
Egyiptom földje óta;
rajtam kívül Istent nem ismerhetsz,
és Szabadító nincsen kívülem.

5Én tápláltalak téged a pusztában,
a kietlen földön.

6Minél többet legelhettek, annál jobban elteltek,
s amint jóllaktak, szívük felfuvalkodott,
és rólam megfeledkeztek.

7De olyan is leszek hozzájuk,
mint a nőstény oroszlán,
mint a párduc, leselkedem az út mentén.

8Megtámadom őket, mint a kölykefosztott nőstény medve,
és szétszaggatom szívük kötelékét,
és felfalom őket ott, mint az oroszlán,
s a mező vadállata szaggatja szét őket.

9Elpusztítalak, Izrael:
ki segíthet rajtad?

10Hisz hol lesz a te királyod?
Akkor szabadítson meg ő minden városodban;
És hol vannak bíráid, akikről azt mondtad:
‘Adj nekem királyt és fejedelmeket’?

11Adtam neked királyt, haragomban,
és elveszem őt, bosszúságomban.

12Egybe van kötve Efraim gonoszsága,
el van téve bűne.

13Olyan fájdalmak lepik el őt, mint a vajúdó asszonyt,
de nem okos gyermek ő,
mert nem jön ki a kellő pillanatban
a méh száján.

14Kiszabadítom én őket a halál kezéből,
megváltom őket a haláltól.
Halál, hol van a mérged?
Alvilág, hol a fullánkod?
De a részvét el van rejtve szemem elől!«

15Bár ő kitűnik testvérei között,
rázúdítja az Úr a pusztából támadó égető szelet,
s az kiszárítja ereit és kiapasztja forrását,
és elrabolja kincsét, elveszi minden drága holmiját.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

13,9 Hósea király Asszíriába hurcolása után elhangzott szavak.

13,14 Utalás Asszíria halálthozó hatalmára. Szent Pál a verset a bűn halálthozó erejére alkalmazza (1 Kor 15,55).

Előző fejezet Következő fejezet