Keresés a Bibliában

6

1Merre szokott kedvesed járni,
te, legszebb a nők között?
Hová szokott kedvesed betérni,
hogy veled együtt keressük?

2Kedvesem a kertjébe szokott menni,
a balzsamágyakhoz,
hogy élvezze a kertet,
és liliomot szedjen.

3Én a kedvesemé vagyok, s a kedvesem az enyém,
s ő élvezi a liliomokat.

4Szép vagy, kedvesem,
aranyos, bájos, mint Jeruzsálem,
félelmetes, mint a csatarendben álló tábor!

5Fordítsd el rólam szemeidet,
mert zavarba ejtenek!
Hajad, mint a kecskenyáj,
amely Gileádról alászáll.

6Fogaid, mint a juhnyáj,
amely kijön a fürdőből;
ikreket szül mindegyik,
meddő egy sincs közöttük.

7Halántékod, mint a gránátalmaszelet,
a fátyolod mögött.

8Hatvanan vannak a királynék,
nyolcvanan a feleségek,
s a leányok szám nélkül vannak,

9de egy a galambom, a szeplőtlenem,
egyetlene anyjának, kedveltje szülőjének.
Látják őt a leányok, és boldognak hirdetik,
a királynék, a feleségek, és magasztalják:

10»Ki az, aki felbukkan, mint a hajnal pírja,
szép, mint a hold, tiszta, mint a nap,
félelmetes, mint a csatarendben álló tábor?«

11Lementem a dióskertbe
nézni a völgynek rügyeit,
nézni, kihajtott-e a szőlő,
virágzik-e a gránátalma.

12És váratlanul zavarba jött lelkem
Aminádáb négyesfogatai miatt.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

6,1 Kérdés-felelet játék.

6,4 A 4,1-3 megismétlése.

6,4 A menyasszonyt Izrael fővárosaihoz (Jeruzsálem és Tirca; vö. 1Kir 16,23-24) hasonlítja a szerző.

6,8 A Salamon háremére való utalás kiemeli a menyasszony egyedülállóságát.

6,10 A menyasszony istennőhöz hasonló.

6,12 A vers értelme homályos.

Előző fejezet Következő fejezet