Keresés a Bibliában

7 1A következő dolgot mutatta nekem az Úr Isten: Íme, sáskákat alkotott, amikor a mező sarjadni kezdett; a királyi kaszálás után lett ez a sarjú. 2Mikor ezek megették a föld egész füvét, így szóltam: »Úr Isten, irgalmazz, kérlek! Hogyan állhat fenn Jákob, hiszen kicsiny ő?« 3Megkönyörült erre az Úr: »Nem fog megtörténni!« – mondja az Úr.
4A következő dolgot mutatta nekem az Úr Isten: Íme, tüzet hívott elő az Úr Isten az ítéletre, és az elégette a nagy mélységet és megemésztette a mezőt is. 5Ekkor így szóltam: »Úr Isten, hagyd abba, kérlek! Hogyan állhat fenn Jákob, hiszen kicsiny ő?« 6Megkönyörült erre az Úr: »Ez sem fog megtörténni!« – mondja az Úr Isten.
7A következő dolgot mutatta nekem az Úr: Íme, egy ember állt a betapasztott falon, és kezében mérőón volt. 8És mondta nekem az Úr: »Mit látsz, Ámosz?« És így szóltam: »Mérőónt.« Erre mondta az Úr: »Íme, lemérem népemet, Izraelt mérőónnal, és többé nem bocsátok meg neki. 9És lerombolják Izsák magaslatait, és Izrael szentélyeit elpusztítják, és karddal támadok Jeroboám háza ellen!«
10És Amaszja, Bétel papja, ezt az üzenetet küldte Jeroboámhoz, Izrael királyához: »Összeesküvést szít ellened Ámosz Izrael házában; az ország nem viselheti el mindenféle beszédjét! 11Azt mondja ugyanis Ámosz: ‘Kard által fog meghalni Jeroboám, és Izraelt fogságba hurcolják országából!’« 12Á- moszhoz pedig így szólt Amaszja: »Eredj innen, próféta! Fuss Júda földjére, ott edd kenyeredet, és ott prófétálj! 13De Bételben ne prófétálj többé, mert ez királyi szentély és a királyság temploma!«

14Felelt erre Ámosz és mondta Amaszjának:
»Nem vagyok én próféta,
sem próféta fia;
pásztor vagyok én, és vadfügét szurkálgatok.

15De az Úr meghívott engem,
amikor a nyájat tereltem,
és mondta nekem az Úr:
‘Menj, prófétálj népemnek, Izraelnek!’

16Most pedig halljad az Úr szavát: Te így szólsz: ‘Ne prófétálj Izrael ellen, és ne fakadj ki Izsák háza ellen!’ 17Ezért így szól az Úr: ‘Feleséged a város paráznája lesz, fiaid és leányaid kard által hullanak el, földedet kötéllel felmérik, és te tisztátalan földön halsz meg, és Izraelt országából fogságba hurcolják!’«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

7,4 A »mélység« a föld alatti (mitikus) ősóceánt jelenti.

7,10 Ámoszt bevádolja a királynál Amaszja, a bételi királyi szentély (1Kir 12,26-33) papja.

7,13 Öt látomás a közelgő ítéletről.

7,14 Hogy a vadfüge édes legyen, ki kell szúrni.

7,17 A »tisztátalan föld« idegen országot jelent.

Előző fejezet Következő fejezet