Keresés a Bibliában

6

1Jaj nektek, gondtalanul élőknek, a Sionon,
és nektek, elbizakodottaknak, Szamaria hegyén,
ti előkelők, a nép főemberei,
akikhez folyamodik Izrael háza!

2Menjetek el csak Kalnéba és nézzetek körül,
menjetek onnan Nagy-Emátba,
menjetek le a filiszteus Getbe,
különbek vagytok-e ezeknél az országoknál?
Vajon szélesebbek-e határaik a ti határaitoknál?

3Ti távolnak gondoljátok a veszedelem napját,
és az erőszak uralmát közelebb hoztátok!

4Elefántcsontágyakban lustálkodnak,
és kereveteken henyélnek;
lakmároznak a nyáj bárányaiból,
és a csorda borjúiból.

5Danolásznak hárfaszó mellett –
azt hiszik, hogy olyan hangszereik vannak, mint Dávidnak –,

6serlegekből isszák a bort,
a legfinomabb kenettel kenik meg magukat,
és semmit sem törődnek József romlásával.

7Nos, ezért majd ők mennek a száműzöttek élén a száműzetésbe,
és véget ér a henyélők tobzódása.

8Megesküdött az Úr Isten saját magára:
»Ezt mondja az Úr, a Seregek Istene:
Utálom Jákob kevélységét,
gyűlölöm várait,
és kiszolgáltatom a várost lakóival együtt.«

9Ha tíz ember marad is egy házban,
az is meghal!

10És amikor felemeli és elégeti őt rokona,
hogy kivigye csontjait a házból,
így szól majd ahhoz, aki a ház belsejében van:
»Van-e még valaki nálad?«,
Az úgy felel: »Nincs!« – akkor ő azt mondja neki: »Hallgass!« –,
s nem lesz, aki megemlékezzen az Úr nevéről.

11Mert íme, az Úr parancsot ad,
és romba dönti a nagy házakat,
és darabokra zúzza a kis házakat.

12Vajon vágtathatnak-e a lovak a kősziklákon,
vagy lehet-e ott szántani ökrökkel?
Bizony! Ti keserűséggé változtattátok a jogot,
és ürömmé az igazság gyümölcsét.

13Örültök Lodabárnak,
azt mondjátok:
»Vajon nem a saját erőnkből
szereztük-e meg magunknak Karnaimot?«

14»Bizony, íme, én népet támasztok ellenetek, Izrael háza
– mondja az Úr, a Seregek Istene –,
és az összetör titeket
Emát határától az Araba völgyéig.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

6,6 József Izraelt jelenti.

6,10 Ki sem merik majd ejteni az Úr nevét, nehogy magukra vonják a haragját.

6,13 Jeroboám által meghódított városok a Jordántól keletre.

Előző fejezet Következő fejezet