Keresés a Bibliában

5

1Halljátok e szót, mellyel gyászdalt zengek fölöttetek,
Izrael háza!
Elesett és nem kel fel többé

2Izrael szűz leánya;
leverve fekszik földjén, és nincs senki sem,
aki talpra állítaná.

3Mert így szól az Úr Isten:
»A városban, amelyből ezren vonultak ki,
százan maradnak meg;
és amelyből százan vonultak ki,
tízen maradnak meg
Izrael házának.«

4Bizony így szól az Úr Izrael házához:
»Engem keressetek, és akkor éltek!

5És ne keressétek Bételt,
Gilgálba se menjetek,
Beersebába se járjatok,
mert Gilgál fogságba kerül,
és Bétel semmivé lesz.

6Az Urat keressétek, és akkor éltek! –
különben rátör József házára, mint a tűz,
és olthatatlanul megemészti Bételt,

7Ürömmé változtatjátok a jogot,
és az igazságot a földre terítitek!

8Aki alkotta a Göncöl szekerét és a Kaszást,
hajnalra fordítja a sötétséget
s a nappalt éjjelre változtatja,
aki hívja a tenger vizeit
és kiönti őket a föld színére:
az Úr annak a neve!

9Ő az, aki elpusztítja az erőst,
és pusztulást hoz a hatalmasra.

10Gyűlölik ők azt, aki igazságot szolgáltat a kapuban,
és utálják azt, aki igazságot beszél.

11Ezért, mivel kifosztottátok a szegényt
és gabonaadót szedtetek tőle:
építsetek bár kockakövekből házakat,
nem laktok bennük!
Ültessetek bár termékeny szőlőket,
nem isszátok borukat!

12Bizony, tudom én, hogy sok a gonoszságtok,
és nagyok a ti bűneitek;
ellenségei vagytok az igaznak,
megvesztegetést fogadtok el,
és elnyomjátok a kapuban a szegényeket.

13Ezért okos ember hallgat ebben az időben,
mert gonosz idő ez!

14A jót keressétek, ne a rosszat,
és akkor éltek;
és veletek lesz az Úr, a Seregek Istene,
úgy, amint mondtátok.

15Gyűlöljétek a rosszat,
szeressétek a jót,
állítsátok helyre az igazságot a kapuban;
talán megkönyörül az Úr, a Seregek Istene József maradványain.«

16Ezért így szól az Úr,
a Seregek Istene, az Úr:
»Minden téren sírás lesz,
és minden utcán így szólnak: ‘Jaj, jaj!’
és gyászra hívják a szántóvetőt,
és siralomra azokat, akik siránkozni tudnak.

17És siralom lesz minden szőlőben,
ha én átvonulok rajtad!«
– mondja az Úr.

18Jaj azoknak, akik óhajtják az Úr napját!
Mire lesz nektek az Úr napja?
Sötétség az, nem világosság,

19olyan, mint amikor az ember az oroszlán színe elől menekül,
és medve jön vele szembe;
vagy mint amikor bemegy a házba
és kezével a falnak támaszkodik,
és megharapja a kígyó.

20Nemde sötétség az Úr napja, nem pedig világosság,
és homály, amelyben nincsen fényesség.

21Gyűlölöm és elvetem ünnepeiteket,
ünnepségeitek nem tetszenek nekem.

22Ha egészen elégő áldozatokat mutattok be nekem:
ajándékaitokat el nem fogadom;
kövér békeáldozataitokra nem tekintek.

23Vidd el előlem énekeid zaját,
hárfád zenéjét meg nem hallgatom.

24Törjön elő inkább a jog, úgy, mint a víz,
és az igazság, mint a sebes patak.

25Vajon mutattatok-e be nekem vágó- és ételáldozatokat
a pusztában negyven esztendőn át, Izrael háza?

26Vihetitek majd Moloch sátrát, isteneteknek, Refánnak csillagát,
a képeket, melyeket magatoknak csináltatok;

27mert Damaszkuszon túlra száműzlek titeket«
– mondja az Úr,
a Seregek Istene az ő neve.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

5,1 A próféta siratóéneket énekel az akkor még virágzó Izraelről.

5,10 A városkapu az ítélethozatal helye is volt.

5,18 Sokan úgy gondolják, hogy az Úr napja a pogány népek végső elpusztítása és Izrael felragyogása lesz. Ám az Úr napja sötétség lesz Izraelnek.

5,21 A kultusz a szegények és a gyengék jogainak orvoslása nélkül hazug, mit sem ér.

5,26 Szakkút és Keván Asszír csillagistenek.

Előző fejezet Következő fejezet