Keresés a Bibliában

4

1Halljátok e szót, Básán tehenei,
akik Szamaria hegyén laktok,
akik elnyomjátok a szűkölködőket
és meggyötritek a szegényeket,
akik így szóltok uraitokhoz:
‘Hozzatok, hadd igyunk!’

2Megesküdött szentségére az Úr Isten:
»Bizony, íme, olyan napok jönnek rátok,
hogy szigonyokkal vonszolnak titeket,
maradékaitokat pedig halászhorgokkal;

3és kiszöktök a réseken
egymás után,
és az Armon felé hajtanak titeket
– mondja az Úr. –

4Gyertek csak Bételbe, tegyetek rosszat,
Gilgálba, és szaporítsátok a törvényszegést;
mutassátok be reggel áldozataitokat,
a harmadik napon tizedeiteket!

5Égessetek el hálaáldozatot a kovászos tésztából,
ígérjetek önkéntes áldozatokat;
azután híreszteljétek – hiszen ezt szeretitek ti,
Izrael fiai! – mondja az Úr Isten. –

6Én viszont azt tettem veletek, hogy elfogyott a harapnivaló
minden városotokban,
és szűkké tettem a kenyeret
minden helységetekben,
és ti mégsem tértetek vissza hozzám –
mondja az Úr. –

7Én viszont megvontam tőletek az esőt,
amikor még három hónap volt hátra az aratásig;
az egyik városra esőt adtam,
és a másik városra nem adtam esőt;
az egyik mező bőségesen kapott esőt,
s a másik mező, amelyre nem adtam esőt, kiaszott.

8Két-három város is egy városhoz támolygott,
hogy vizet igyék,
és nem találtak enyhülést;
és ti mégsem tértetek vissza hozzám
– mondja az Úr. –

9Megvertelek titeket forró széllel és gabonarozsdával:
számos kerteteket és szőlőtöket;
olajfáitokat és fügefáitokat megette a sáska,
és ti mégsem tértetek vissza hozzám
– mondja az Úr. –

10Dögvészt bocsátottam rátok, úgy mint Egyiptomra,
karddal öltem meg ifjaitokat
és elvettem lovaitokat;
táboraitok bűzét orrotokba juttattam,
és ti mégsem tértetek vissza hozzám
– mondja az Úr. –

11Felforgattalak titeket,
amint felforgatta az Úr Szodomát és Gomorrát,
és olyanok lettetek, mint a tűzvészből kiragadott üszök;
és ti mégsem tértetek vissza hozzám
– mondja az Úr. –

12Ezért cselekszem így veled, Izrael!
És mivel így bánok majd veled,
készülj Istened elé, Izrael!

13Mert íme, annak, aki a hegyeket alkotta,
a szelet teremtette,
aki tudtára adja szándékát az embernek,
aki létrehozza a hajnalt és a sötétséget,
és a föld magaslatai fölött jár:
az Úr, a Seregek Istene a neve!«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

4,4 A bételi és a gilgáli (Jahve-) szentélyekbe való zarándoklatokat Ámosz bűnnek nevezi, mert ez csak üres parancsteljesítés és szertartás.

4,6 A csapások egyben felhívások a megtérésre.

Előző fejezet Következő fejezet