Keresés a Bibliában

3 1Halljátok e szót, amit az Úr ellenetek kimondott, Izrael fiai, minden nemzetség ellen, amelyet Egyiptom földjéről kivezettem:

2»Egyedül csak titeket vettelek figyelembe
a föld összes nemzetsége közül;
éppen ezért meg is torlom rajtatok
minden gonoszságotokat!

3Vajon járnak-e együtt ketten,
ha meg nem egyeznek?

4Vajon ordít-e az oroszlán az erdőben,
ha nincs előtte préda?
Vajon hallatja-e hangját búvóhelyéről az oroszlánkölyök,
ha semmit sem fogott?

5Vajon beleesik-e a madár a tőrbe a földön,
hogyha nincsen csapda?
Vajon felszedik-e a csapdát a földről,
ha semmit sem fogott?

6Vajon, ha megszólal a harsona a városban,
nem remeg-e meg a nép?
Jön-e a városra veszedelem,
melyet nem az Úr vitt véghez?

7Bizony, semmit sem tesz az Úr Isten anélkül,
hogy titkát ki ne nyilatkoztassa szolgáinak, a prófétáknak!

8Ordít az oroszlán: ki ne remegne?
Szól az Úr Isten: ki ne prófétálna?

9Hirdessétek Asszíria váraiban
és Egyiptom földjének váraiban,
és mondjátok:
‘Gyűljetek egybe Szamaria hegyein’,
lássátok benne a sok őrjöngést,
és belsejében az elnyomottakat!

10Nem tudnak ők igazságot cselekedni
– mondja az Úr –,
gonoszságból és rablásból gyűjtenek kincseket váraikban.«

11Azért így szól az Úr Isten:
»Ellenség veszi körül az országot;
elveszik tőled erődet,
és kirabolják váraidat.«

12Ezt mondja az Úr:
»Mint ahogy a pásztor csak két lábszárcsontot
vagy egy fülhegyet ment meg az oroszlán szájából,
úgy menekülnek meg Izrael fiai,
akik Szamariában az ágy szegletén
és Damaszkusz kerevetén ülnek.

13Halljátok ezt, és tegyetek tanúságot erről Jákob házában
– így szól az Úr, a Seregek Istene –:

14Bizony, azon a napon, amelyen megtorlom
Izrael törvényszegéseit,
megtorlom azokat rajta és a bételi oltárokon:
letörnek az oltár szarvai,
s a földre hullanak.

15És lerombolom a téli házat
a nyári házzal együtt,
és elpusztulnak az elefántcsontházak,
és nagyszámú ház elvész«
– mondja az Úr. –

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

3,1 Eredetileg önálló gyűjtemény

3,3 A hét kérdés az ok és az okozat közti összefüggést hangsúlyozza: a próféta is kell, hogy beszéljen, mert szól az Úr.

3,12 A pásztor a széttépett állat egy darabjával igazolhatta, hogy a hiányzó birkát vadállat tépte szét. Éppígy Isten sem fogja megmenteni a népét (ahogyan sokan remélik), csak egy kis darabot belőle.

Előző fejezet Következő fejezet