Keresés a Bibliában

2

1Ezt mondja az Úr:
»Moábnak három, sőt négy gonosztette miatt
nem fordítok el róla semmit sem:
mert mésszé égette Edom királyának csontjait.

2Tüzet bocsátok Moábra,
hogy eméssze meg Káriót várait;
és Moáb meghal harci zajban,
harci lárma és trombita harsogása közben.

3És elpusztítom közepéből a bírót,
és vele együtt minden fejedelmét megölöm« – mondja az Úr.

4Ezt mondja az Úr: »Júdának három, sőt négy gonosztette miatt
nem fordítok el róla semmit sem:
mert elvetették az Úr törvényét,
és nem tartották meg parancsait,
mivel tőrbe csalták őket bálványaik,
melyek után atyáik jártak.

5Tüzet bocsátok Júdára,
hogy eméssze meg Jeruzsálem erődítményeit.«

6Ezt mondja az Úr:
»Izraelnek három, sőt négy gonosztette miatt
nem fordítok el róla semmit sem:
mert pénzért eladják az igazat,
és egy pár saru miatt a szegényt.

7Akik a föld porába sújtják a szegények fejét,
és az alacsonysorsúak útját elfordítják.
Fiú és apa egy leányhoz járnak,
hogy meggyalázzák szent nevemet.

8Zálogba vett ruhákon fekszenek
minden oltár mellett,
és elítéltek borát isszák
Istenük házában.

9Holott én irtottam ki színük előtt az amoritákat,
akik oly magasak voltak, mint amilyen magasak a cédrusok,
és olyan erősek, mint a tölgyek;
és én mégis összetörtem fönn a gyümölcsüket,
lenn a gyökerüket.

10Én hoztalak fel titeket Egyiptom földjéről,
és vezettelek a pusztában negyven éven keresztül,
hogy elfoglaljátok az amoriták földjét.

11Fiaitok közül prófétákat támasztottam,
és ifjaitok közül nazírokat.
Vajon nem így van-e, Izrael fiai?
– mondja az Úr. –

12De ti borral itattátok a nazírokat,
és a prófétáknak azt parancsoltátok: ‘Ne prófétáljatok!’

13Íme, én rátok nehezedem,
ahogy a kévével rakott szekér a földre nehezedik;

14és nem lesz menedéke a gyors futónak,
s az erős nem ér el erejével semmit sem,
s a vitéz sem menti meg életét.

15Az íjas nem áll helyt,
s a gyorslábú nem menekül meg,
s a lovas nem menti meg életét.

16És a hősök között a legbátrabb szívű is
meztelenül fog megfutamodni azon a napon« – mondja az Úr.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

2,4 Későbbi kiegészítés. A következő versek (6-16) eredetileg Izrealre és Júdára egyaránt vonatkoztak.

2,6 A legszigorúbb ítélet Izraelé, megtérésre – úgy tűnik – már nincs mód.

2,11 Vö. Szám 6,1-21.

Előző fejezet Következő fejezet