Keresés a Bibliában

87 1Ének. A Kóráh fiainak zsoltára.
A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentomát.
2Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban mint Jákóbnak minden hajlékát.
3Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa! Szela.
4Előszámlálom Égyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet. Ímé Filisztea és Tyrus Kússal együtt: ez ott született.
5És ezt mondják a Sion felől: Mind ez, mind amaz ott született, és ő, a Felséges, erősíti azt.
6Az Úr beírván, feljegyzi a népet: ez ott született! Szela.
7És tánczolva énekelik: minden forrásaim te benned vannak.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF