Keresés a Bibliában

87 1Ének. A Kóráh fiainak zsoltára.
A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentomát. (1Krón 25,1;26,1;Zsolt 68,16-18) 2Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban mint Jákóbnak minden hajlékát. (Zsolt 78,68.69;132,13.14) 3Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa! Szela. (Zsolt 48,3-9;76,4-7) 4Előszámlálom Égyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet. Ímé Filisztea és Tyrus Kússal együtt: ez ott született. (Ésa 49,6.7; Sof 3,9.10) 5És ezt mondják a Sion felől: Mind ez, mind amaz ott született, és ő, a Felséges, erősíti azt. (Zsolt 105,40) 6Az Úr beírván, feljegyzi a népet: ez ott született! Szela. (2Krón 33,9-11) 7És tánczolva énekelik: minden forrásaim te benned vannak.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár