Keresés a Bibliában

4Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél: (Zsolt 102,26) 5Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá? (Jób 7,17; Zsid 2,6) 6Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt! 7Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél; (1Kor 15,27; Zsid 2,5-8)

KNB SZIT STL BD RUF KG