Keresés a Bibliában

8Avagy mindörökké elvet-é az Úr? és nem lesz-é többé jóakaró? 9Avagy végképen elfogyott-é az ő kegyelme? vagy megszűnik-é igérete nemzedékről nemzedékre? (Zsolt 96,11-13) 10Avagy elfelejtkezett-é könyörülni Isten? avagy elzárta-é haragjában az ő irgalmát? Szela. (2Móz 25,18-22) 11És mondám: Ez az én betegségem, hogy a Fölségesnek jobbja megváltozott. (Zsolt 132,13.14)

KNB SZIT STL BD RUF KG