Keresés a Bibliában

66 1Az éneklőmesternek; zsoltár, ének.
Örvendezz Istennek, oh te egész föld. (Zsolt 63,6) 2Énekeljétek az ő nevének dicsőségét; dicsőítsétek az ő dicséretét! (Zsolt 103,17.18;34,11.5Móz;28,1-13) 3Mondjátok Istennek: Mily csudálatosak a te műveid: a te hatalmad nagy volta miatt hízelegnek néked ellenségeid. (Zsolt 18,45) 4Az egész föld leborul előtted; énekel néked, énekli a te nevedet. Szela. (1Krón 25,1;26,1) 5Jőjjetek és lássátok az Isten dolgait; csudálatosak az ő cselekedetei az emberek fiain. (Zsolt 46,9;65,12-14) 118 1Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme! (Zsolt 106,1) 106 1Dicsérjétek az Urat.
Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme. (Zsolt 107,1.1Krón;16,7) 8Az Úrra néztem szüntelen; mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. (Zsolt 28,7;49,16; Csel 2,25-28;Zsolt 109,31;110,5) 9Azért örül az én szívem és örvendez az én lelkem; testem is biztosságban lakozik. 10Mert nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. (Zsolt 86,13;88,6.7;116,8.9; Csel 2,31; Ésa 53,10-12)

KNB SZIT STL BD RUF KG