Keresés a Bibliában

6Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, a mi gonosz a te szemeid előtt; hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben. (Zsolt 60,5; Jób 21,22-29)

KNB SZIT STL BD RUF KG


5Ha pedig a mi igazságtalanságunk az Istennek igazságát mutatja meg, mit mondjunk? Vajjon igazságtalan-é az Isten, hogy minket büntet? Emberi módon szólok. (Jób 4,17.18) 6Távol legyen! Mert akkor mi módon ítéli meg az Isten a világot? (1Móz 18,25)

KNB SZIT STL BD RUF KG