Keresés a Bibliában

7Sokan mondják: Kicsoda láttat velünk jót? Hozd fel reánk arczodnak világosságát, oh Uram! (4Móz 6,24-26) 8Nagyobb örömöt adsz így szívembe, mint a mikor sok az ő búzájok és boruk. (Péld 13,21;Ésa 40,31) 11Kárhoztasd őket, oh Isten; essenek el saját tanácsaik által; taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. (Péld 19,21) 12És majd örülnek mindnyájan, a kik bíznak benned; mindörökké vígadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, a kik szeretik a te nevedet. (Dán 3,28; Zsolt 68,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG