Keresés a Bibliában

34 1Dávidé, mikor elváltoztatta értelmét Abimélek előtt, és mikor ez elűzte őt és elment. (Jak 3,6.8) 2Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van! (Zsolt 104,33) 3Dicsekedik lelkem az Úrban; s hallják ezt a szegények és örülnek. (Zsolt 107,41.42) 4Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét! (Zsolt 108,2-7) 5Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. (Ésa 65,24) 6A kik ő reá néznek, azok felvidulnak, és arczuk meg nem pirul. (Zsolt 33,20; Jób 36,7) 7Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt. (Zsolt 36,6) 8Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket. (Zsid 1,14; Zsolt 91,11; Máté 18,10) 9Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, a ki ő benne bízik. (1Pét 2,3;Jer 17,7.8) 10Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert a kik őt félik, nincs fogyatkozásuk. (Zsolt 31,24;5Móz 28,1-13; Jer 17,7.8) 11Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek; de a kik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek. (Jób 5,22-26; Péld 13,25) 12Jőjjetek fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére! 13Ki az az ember, a kinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson? 14Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől.

KNB SZIT STL BD RUF KG