Keresés a Bibliában

31Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; paizsuk ő mindazoknak, a kik bíznak benne. (Péld 18,10;Zsolt 12,7) 40Ímé, kivánkozom a te határozataid után; éltess engem a te igazságod által.

KNB SZIT STL BD RUF KG


5Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és paizs az ahhoz folyamodóknak. (Zsolt 12,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG