Keresés a Bibliában

14Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet. (Zsolt 146,8) 15Mindenki szemei te reád vigyáznak, és te idejében megadod eledelöket. (Zsolt 104,25-27) 16Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen. (Zsolt 15,2) 17Igaz az Úr minden ő útában, és minden dolgában kegyelmes. (5Móz 32,4; Jel 15,3) 18Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, a ki hűséggel hívja őt. (Zsolt 34,19;50,51)

KNB SZIT STL BD RUF KG