Keresés a Bibliában

130 1Grádicsok éneke.
A mélységből kiáltok hozzád, Uram! (Zsolt 88,6-8) 2Uram, hallgasd meg az én szómat; legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra! 3Ha a bűnöket számon tartod, Uram: Uram, kicsoda maradhat meg?! (Zsolt 25,11;Jób 14,16-18) 4Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged! (Zsolt 32,5;103,2.3) 5Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő igéretében. 6Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. (Zsolt 24,33.34; Préd 4,5.6) 7Bízzál Izráel az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás! (Zsolt,130 4.) 8Meg is szabadítja ő Izráelt minden ő bűnéből. (Ésa 4,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG