Keresés a Bibliában

124 1Grádicsok éneke, Dávidtól.
Ha nem az Úr az, a ki velünk volt, így szóljon Izráel, (Zsolt 1,11-16.31) 2Ha nem az Úr az, a ki velünk volt, mikor ránk támadtak az emberek: (2Sám 5,17;8,1-14.2Sám;10,1-9) 3Akkor elevenen nyeltek volna el minket, a mint felgerjedt haragjok ellenünk; (Ésa 59,10-12) 4Akkor elborítottak volna minket a vizek, patak futott volna át felettünk; (Zsolt 69,16; Ésa 8,7.8) 5Akkor átfutottak volna rajtunk a felbőszült vizek. 6Áldott az Úr, a ki nem adott minket fogaik prédájául! (Zsolt 3,18; Zsolt 19,8) 7Lelkünk megszabadult, mint a madár, a madarásznak tőréből. A tőr elszakadt, mi pedig megszabadultunk. (Zsolt 91,3) 8A mi segítségünk az Úr nevében van, a ki teremtette az eget és földet. (Zsolt 121,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár