Keresés a Bibliában

7Nem lakozik az én házamban, a ki csalárdságot mível; a ki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. (Zsolt 15,1-5;26,4-6) 8Reggelenként elvesztem e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gonosztevőt. (Péld 25,4.5)

KNB SZIT STL BD RUF KG