Keresés a Bibliában

1 1Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül; (Zsolt 26,4.5;119,1; Péld 1,10.15;Jer 15,17) 5Haragudjatok, de ne vétkezzetek: beszéljetek szívetekkel a ti ágyasházatokban és csillapodjatok! Szela. (Eféz 4,26)

KNB SZIT STL BD RUF KG