Keresés a Bibliában

6A holtak közt van az én helyem, mint a megölteknek, a kik koporsóban feküsznek, a kikről többé nem emlékezel, mert elszakasztattak a te kezedtől. (2Móz 16,31.5Móz;32,28)

KNB SZIT STL BD RUF KG


54Felüláradtak a vizek az én fejem felett; mondám: Kivágattam! (Sir 1,1.2)

KNB SZIT STL BD RUF KG