Keresés a Bibliában

7Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél; (1Kor 15,27; Zsid 2,5-8)

KNB SZIT STL BD RUF KG


18És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. (Mát 11,27; Eféz 1,20-22)

KNB SZIT STL BD RUF KG


18Mert a mennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, a kik megkísértetnek. (Zsid 4,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG