Keresés a Bibliában

34Ha ölte őket, hozzá fordultak, megtértek és Istent keresék. 36És hízelkedének néki szájokkal, nyelvökkel pedig hazudozának néki. (Zsolt 8,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2Még ha azt mondják is: Él az Úr! bizony hamisan esküsznek! (Ésa 1,4.10.21)

KNB SZIT STL BD RUF KG


27A gyülekezetekben áldjátok az Istent, az Urat áldjátok, ti Izráel magvából valók! (Zsolt 5,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG