Keresés a Bibliában

34Ha ölte őket, hozzá fordultak, megtértek és Istent keresék. 35És eszökbe vevék, hogy Isten az ő sziklájok, és a felséges Isten az ő megváltójok; (Zsolt,78 14. Jer. 29,10. 11.) 36És hízelkedének néki szájokkal, nyelvökkel pedig hazudozának néki. (Zsolt 8,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG


11Bizony bolondok Zoán fejedelmei, a Faraó bölcs tanácsosai egy eszét veszített tanács; mimódon mondjátok a Faraónak: bölcsek fia vagyok, régi királyoknak fia? (Zsolt 118,19.20; Jel 22,14) 12Ugyan hol vannak bölcseid? hogy megjelentsék néked és tudják, hogy mit végzett a seregeknek Ura Égyiptom felől? (Zsolt 112,7.8;111,8) 13Megbolondultak Zoán fejedelmei, és csalódtak Nóf fejedelmei, és elámíták az Égyiptomiakat törzseik szegletkövei. (Zak 10,4.1Sám;14,38; Bir 20,2) 14Az Úr beléje önté a szédelgés lelkét, hogy Égyiptomot elhitessék minden dolgaiban; miként a részeg tántorog az ő okádása felett. (Ésa 28,8; Péld 26,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG


8Azon a napon, ezt mondja az Úr, nem vesztem-é ki a bölcseket Edomból, és az értelmet az Ézsau hegyéről?! (Jer 49,7.8)

KNB SZIT STL BD RUF KG