Keresés a Bibliában

10Bő záport hintesz vala, oh Isten, a te örökségedre, s a lankadót megújítod vala. (Ésa 49,6.7; Sof 3,9.10)

KNB SZIT STL BD RUF KG


28Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. (Mát 12,20; Jer 31,25)

KNB SZIT STL BD RUF KG