Keresés a Bibliában

5A te népeddel nehéz dolgokat láttattál: bódító borral itattál minket. (1Sám 31,1-6)

KNB SZIT STL BD RUF KG


22Ki taníthatja Istent bölcseségre, hisz ő ítéli meg a magasságban levőket is! (Róm 11,34) 23Ez meghal az ő teljes boldogságában, egészen megelégedetten és nyugodtan; 24Fejőedényei tejjel vannak tele, csontjainak velője nedvességtől árad. (Péld 3,8) 25Amaz elkeseredett lélekkel hal meg, mert nem élhetett a jóval. 26Együtt feküsznek a porban, és féreg lepi őket. 27Ímé, jól tudom a ti gondolatitokat és a hamisságokat, a melyekkel méltatlankodtok ellenem; 28Mert ezt mondjátok: Hol van ama főembernek háza, hol van a gonoszok lakozásának sátora? (Jób 29,25) 29Avagy nem kérdeztétek-é meg azokat, a kik sokat utaznak és jeleiket nem ismeritek-é?

KNB SZIT STL BD RUF KG