Keresés a Bibliában

47 1Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak zsoltára. (1Krón 25,1;26,1) 2Ti népek mind tapsoljatok, harsogjatok Istennek vígságos szóval. 3Mert az Úr felséges, rettenetes; nagy király az egész földön. (1Kir 4,21.24) 4Alánk veti a népeket, a nemzeteket lábaink alá. (Zsolt 60,8-11.2Krón;9,26) 8Az Úrra néztem szüntelen; mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. (Zsolt 28,7;49,16; Csel 2,25-28;Zsolt 109,31;110,5) 9Azért örül az én szívem és örvendez az én lelkem; testem is biztosságban lakozik. 10Mert nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. (Zsolt 86,13;88,6.7;116,8.9; Csel 2,31; Ésa 53,10-12)

KNB SZIT STL BD RUF KG