Keresés a Bibliában

10Még az én jóakaróm is, a kiben bíztam, a ki kenyeremet ette, fölemelte sarkát ellenem. (Zsolt 72,10.2Krón;32,23)

KNB SZIT STL BD RUF KG


26A hatvankét hét mulva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz. És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe; és vége lesz mintegy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. (Luk 23,33;24,21; Ján 1,42.46.50;Luk 19,41-44)

KNB SZIT STL BD RUF KG