Keresés a Bibliában

7Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél; füleimet fölnyitottad; égőáldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál. (Zsolt 51,18; Zsid 10,5;Zsolt 50,9-14) 8Akkor azt mondtam: Ímé jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem, 9Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. (Ésa 51,7; Zsolt 119,70.80-92)

KNB SZIT STL BD RUF KG