Keresés a Bibliában

17Örülnek és örvendeznek majd mindazok, a kik téged keresnek; azt mondják mindenha: Magasztaltassék fel az Úr, a kik szeretik a te szabadításodat. (Zsolt 70,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG