Keresés a Bibliában

21És a kik jóért roszszal fizetnek; ellenem törnek, a miért én jóra törekszem. (Zsolt 35,12) 10Még az én jóakaróm is, a kiben bíztam, a ki kenyeremet ette, fölemelte sarkát ellenem. (Zsolt 72,10.2Krón;32,23)

KNB SZIT STL BD RUF KG