Keresés a Bibliában

27Kerüld a rosszat és jót cselekedjél, és megmaradsz mindörökké. (Péld 11,6; Ésa 1,16.17)

KNB SZIT STL BD RUF KG


1 1Ésaiásnak, Ámós fiának látása, melyet látott Júda és Jeruzsálem felől, Uzziásnak, Jóthámnak, Akháznak és Ezékiásnak, a Júda királyainak napjaiban. (2Kir 14,16.18.2Krón;26,29; Hós 1,1; Mik 1,1) 16Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szünjetek meg gonoszt cselekedni; (Jer 4,14.2Kor;7,1;Jak 4,8) 11Mondjátok az igaznak, hogy jól lészen dolga, mert cselekedeteik gyümölcsével élnek. (Zsolt 37,37-40;58,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG