Keresés a Bibliában

5Hiábavalóságot gondol ágyában; nem a jó útra áll, és nem veti meg a rosszat. (Mik 2,1) 8Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek. (Zsolt 57,2) 11Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak! Örvendezzetek mindnyájan ti egyeneslelkűek! (Zsolt 33,1-5; Luk 1,46-49)

KNB SZIT STL BD RUF KG