Keresés a Bibliában

32 1Dávid tanítása.
Boldog az, a kinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. (Róm 2,6.7) 2Boldog ember az, a kinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. (Jel 14,1.5)

KNB SZIT STL BD RUF KG