Keresés a Bibliában

3Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. 4Az Úr szava erős; az Úr szava fenséges. (Ésa 30,31) 5Az Úr szava czédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon czédrusait is. (Ésa 2,12.13) 6És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szirjónt, mint a bivalyfiat. 7Az Úr szava tűzlángokat szór. (Ésa 66,15.16.2Thess;1,8) 8Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. (2Sám 11,15.17) 9Az Úr szava megborjaztatja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja: dicső! (Zsolt 134,1.2)

KNB SZIT STL BD RUF KG


13Csakhogy ismerd el a te hamisságodat, hogy hűtelenné lettél az Úrhoz, a te Istenedhez, és szertefutottál útaidon az idegenekhez mindenféle zöldelő fa alá, és az én szómra nem hallgattatok, ezt mondja az Úr. (Ésa 65,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG