Keresés a Bibliában

18 1Az éneklőmesternek, az Úr szolgájától, Dávidtól, a ki az Úrhoz ez ének szavait azon a napon mondotta, a melyen az Úr megszabadította őt minden ellenségének kezéből, és a Saul kezéből. (2Sám 22,1.2) 2És monda: Szeretlek Uram, én erősségem!

KNB SZIT STL BD RUF KG