Keresés a Bibliában

10Mert nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. (Zsolt 86,13;88,6.7;116,8.9; Csel 2,31; Ésa 53,10-12) 16Csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol kezéből, mikor az megragad engem. Szela. (Zsolt 16,10;23,4;71,20.21;80,13) 6A holtak közt van az én helyem, mint a megölteknek, a kik koporsóban feküsznek, a kikről többé nem emlékezel, mert elszakasztattak a te kezedtől. (2Móz 16,31.5Móz;32,28) 7Mély sírba vetettél be engem, sötétségbe, örvények közé. (Zsolt 86,13;141,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG