Keresés a Bibliában

15 1Dávid zsoltára.
Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? (Zsolt 24,3.4; Ésa 33,14.15) 2A ki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. (Zsolt 49,13) 3Nem rágalmaz nyelvével; nem tesz rosszat felebarátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. (Jak 1,26;Jób 17,4) 4A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az Urat félőket tiszteli: a ki kárára esküszik, és meg nem változtatja. (Zsolt 104,4-6) 5Pénzét nem adja uzsorára, és nem vesz el ajándékot az ártatlan ellen. A ki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké. (3Móz 25,36.37;5Móz 16,19; Péld 15,27)

KNB SZIT STL BD RUF KG