Keresés a Bibliában

2Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyűjti Izráelnek elűzötteit; (Zsolt,147 19.) 19Közli igéit Jákóbbal, törvényeit s végzéseit Izráellel. (5Móz 4,7.8; Zsolt 78,5) 3Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén? (Zsolt 15,1-5) 4Az ártatlan kezű és tiszta szívű, a ki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra. 5Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétől. (Ésa 18,18) 6Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákób nemzetsége, a kik a te orczádat keresik. Szela. (2Kir 19,35-37; Zsolt 76,4-7) 7Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsőség királya. (Zsolt 118,19) 8Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr.

KNB SZIT STL BD RUF KG