Keresés a Bibliában

8Babilon leánya, te pusztulóra vált! Áldott legyen a ki megfizet néked gonoszságodért, a melylyel te fizettél nékünk! (Jer 50,1-3;51,1-49)

KNB SZIT STL BD RUF KG


15Kiáltsatok reá köröskörül, kezét adta, lehullottak az ő szegletkövei, leromlottak az ő kőfalai: bizony az Úr büntetése ez; büntessétek meg őt, és a mint cselekedett, úgy cselekedjetek vele. (Zsolt 137,8.9)

KNB SZIT STL BD RUF KG