Keresés a Bibliában

8Babilon leánya, te pusztulóra vált! Áldott legyen a ki megfizet néked gonoszságodért, a melylyel te fizettél nékünk! (Jer 50,1-3;51,1-49)

KNB SZIT STL BD RUF KG