Keresés a Bibliában

25Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó előmenetelt! (Zsolt 78,12-27;119,52) 26Áldott, a ki jő az Úrnak nevében; áldunk titeket, a kik az Úr házából valók vagytok! (Máté 21,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG