Keresés a Bibliában

110 1Dávidé; zsoltár.
Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomon, a míg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá. (Máté 22,44; Márk 12,36; Luk 20,42; Csel 2,34.35; Zsid 1,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG


55Mivel pedig teljes vala Szent Lélekkel, a mennybe függesztvén szemeit, látá Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől, (Csel 6,3.5;Mát 26,64; Márk 14,62; Luk 22,69; Róm 8,34)

KNB SZIT STL BD RUF KG